Skip to content

Bulk enabling Lync users

I mange tilfeller er det ønskelig å benytte script for å enable brukere for Lync. Dette kan være ved nyansettelser eller ved større endringer.

Jeg har i denne forbindelse tatt utgangspunkt i John McCabe sitt script og laget meg et rammeverk som blir benyttet i denne sammenheng. Enkelte ganger er det kun snakk om å Enable brukere for Lync, andre ganger er det snakk om å Enable Voice på eksisterende Lync brukere. I enkelte tilfeller har scriptet også vært benyttet til å fylle ut parametre som Tittel, Avdeling, gruppetilhørighet og lignende på brukerne i AD samtidig som de har blitt enablet for Lync. Det er derfor et meget anvendelig rammeverk for tilpasninger av AD i forbindelse med Lync installasjoner. Scriptet er også benyttet i enkelte anledninger for å opprette TrustedApplicationEndpoints for brukere som skal ha sitt nummer knyttet til Personlig kø i Trio.

Utgangspunktet for scriptet er en komma separert fil (CSV) som holder nødvendige parametre for brukerne som scriptet skal sette.

CSV filen leses så inn av Powershell scriptet som går gjennom hver bruker i den innleste filen og gjør nødvendige endringer i AD/Lync.

Her er en kort video som viser dette i praktisk bruk:

Siden jeg benytter dette som et rammeverk, så er jo scriptet stadig gjenstand for endringer og tilpasninger. Her er lenke til en kopi av scriptet for bruk på eget ansvar:
https://www.dropbox.com/s/h7amap6t2wyng24/PowerShellLyncImportUsers.zip?dl=0

Published inLyncPowershellScriptTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.