Skip to content

Category: Homey

Min Renovasjon inn i Homey

Jeg har lenge ønsket å få informasjon fra vårt renovasjonsselskap RIR inn i mitt smarthus slik at jeg kan få målrettet varsel om dette sammen med annen varsling som huset gir oss. I forbindelse med at Homey slapp funksjonen advanced flow 01.07.2022, kom det ett innlegg i facebook gruppen Athom Homey Norge fra Vegard Hamar som viste en metodikk for å få dette på plass. Det krevde litt spekulasjon for å kunne gjenskape dette. Legger her ut mine notater slik at kanskje flere kan ha glede av dette.

Min Renovasjon

Vårt renovasjonsselskap RIR benytter løsningen Min Renovasjon for varsling av tømmedager. Vegard Hamar skriver i sitt Facebook innlegg at han har hentet inspirasjon fra et GitHub prosjekt for Home Assistant som går mot Min Renovasjon.