Skip to content

Feil tidsangivning i Trio Agent under Windows 10

Ved innkommende samtaler viser Trio Agent dato og klokkeslett for når samtalen kom inn. Du kan også se dato og klokkeslett for tidligere samtaler fra innringer om du er innlogget i Ekspedient og har på visning for Oppgaveinformasjon. Ved Windows10 kan det forekomme at visningen her er på 12-timers format.

Etter overgang til Windows 10 har flere kontaktet meg med tilbakemelding om at klokkeslettene i Trio Agent vises som 12-timers format selv om operativsystemet for øvrig er satt opp med 24-timers klokke. I Trio Agent vises dette ved at “a.m.” og “p.m.” er med i tidsangivingen på følgende vis:

Klokkeslett på 12-timers format i Trio Agent kjørende på Windows 10

Etter litt leting i Windows 10 ble det funnet at dette kunne la seg løse ved å følge følgende prosedyre:

Fjern AM/PM-symbol på følgende sted i Windows 10

  1. Gå til Windows Innstillinger og videre Dato og Klokkeslett.
  2. Trykk der på Tilleggsinnstillinger for dato, klokkeslett…
  3. Velg så Endre dato-, klokkeslett- eller tallformater
  4. Gå så til Flere innstillinger…
  5. Under fanen Klokkeslett finner du nå to felter for AM-symbol og PM-symbol. Disse må slettes.

Etter å ha lagret innstillingene over her og restartet Trio Agent så fikk vi riktig tidsangivelse i Trio Agent under Windows 10:

Her er klokkeslett på 24-timers format som forventet

Legg gjerne igjen en kommentar under her dersom du har hatt tilsvarende erfaringer.

Published inTrioWindows

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.