Skip to content

Hvem bruker Agent CC lisensene?

Dersom det er begrenset med Agent Contact Center lisenser i Trio installasjonen kan man ofte komme i den situasjonen at det ikke er tilgjengelige lisenser som følge av at noen uberettiget har satt hake for lisensen ved innlogging. Problemet blir da å finne hvem dette er ettersom dette ikke fremgår i noen kjente Trio vinduer. Jeg har her satt sammen et script som viser dette i klartekst.

Situasjonen er klassisk – i det en Agent skal logge på med Contact Center lisens kommer meldingsboken som forteller at alle tilgjengelige lisenser er opptatt. Det finnes jo mekanismer som kan reservere lisenser til Agentgrupper, men likevel vil denne situasjonen oppstå fra tid til annen.

Contact Center lisensen er jo en lisens man gjør beslag på i innloggingsbildet til Trio Agent når man skal jobbe med innkommende epost, fax, besøkende eller chat:

Contact Center lisensen velges ved innlogging

Dersom man glemmer å fjerne denne haken når man logger inn og man ikke skal jobbe med CC lisensen, vil lisensen bli beslaglagt fra andre som har turnus på å behandle oppgaver som krever denne lisensen. Problemet da er at det ikke fremgår i noen kjente grafiske grensesnitt fra Trio hvem som faktisk er logget inn med denne lisensen. Det blir derfor en utfordring å finne ut hvem som har logget inn med denne lisensen, og ofte blir da alle Agenter bedt om å logge ut/inn og se til at de ikke har lisensen valgt om de ikke trenger dette.

Jeg har nå fått skrudd sammen et scriptsett som gir en grafisk tilbakemelding på hvem som kjører med hvilke lisenser. Slik vil man enkelt kunne komme raskere frem til hvem som er feilaktig logget inn og få produksjonen i kundesenteret i normalt gjenge. Her er et eksempel på hva man får ut fra scriptet hvor jeg har markert den interessante informasjonen:

Markert kolonne viser hvem som kjører med AgentCC lisenser

Informasjonen er jo tilgjengelig i systemet. Utfordringen her var å finne en måte å gjøre informasjonen presentabel for sluttbruker uten alt for mye teknisk interesse eller innsikt.
Med å starte et tilrettelagt ikon vil nå informasjonen de søker raskt komme for en dag.

icon for å starte scriptet

Ta gjerne kontakt om dette er noe du er interessert i for ditt Trio Callsenter.

Published inTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.