Skip to content

IT – En verden i rask endring

Skiftningene i den teknologiske verden går stadig raskere. Endringer i teknologiske livsløp ble tidligere målt i dekader. Nå er endringene vanskelig å måle med sin flytende utvikling i skyen. For kort tid tilbake hadde alle organisasjoner egne IT personell for å drifte tung IT infrastruktur under eget tak. Vi ser nå at de tradisjonelle maskinrommene smuldrer bort sammen med det lokale IT personalet. Greier organisasjonene å henge med?

Den tunge infrastrukturen med store serverparker ute hos kunder forvitrer og løsninger materialiseres i skyløsninger. Krympede serverparker gir erfaringsmessig kutt i IT stillingene ute i næringslivet. IT-miljøene i SMB markedet forvitrer.

Samtidig som maskinrommene krymper ser vi at teknologien på arbeidspultene vokser. Det er stadig flere enheter koblet til nett pr ansatt i firmaet. Tendensen er også at de ansatte i større grad enn før ønsker å kunne bestemme egne plattformer å jobbe fra. Dette stiller også nye krav til rutiner rundt anskaffelse, drifting og avhending av teknologisk utstyr. Ansatte har gjerne også egne enheter som de ønsker å benytte i jobbsammenheng. De teknologiske grensene mellom jobb og privatliv viskes ut. 

Dette stiller nye krav til IT drift og sikkerhet i organisasjonen. Et større antall enheter pr. ansatt gir større behov for brukerstøtte. Antallet enheter gir større angrepsflater, spesielt om en andel av enhetene er i privat eie. 

Totalen av dette gir nye behov for driftsstøtte og tilgang til en kompetent Helpdesk som sluttbrukerne kan støtte seg direkte til. 

Microsoft er bygd ut for å støtte opp under de IT behovene som næringslivet har i dag. Der finnes verktøy for å underbygge de nye moderne driftsbehov.

Relevante artikler:

Artikkelen var første gang publisert som en av flere artikler fra Simon på serit.no

Published inMicrosoft 365Security

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.