Skip to content

Korrekt innkjøpskompetanse har direkte effekt på bunnlinjen

Vi har tidligere beskrevet typiske endringer i IT miljøene til dagens SMB bedrifter. En indirekte følge av de endringene som skjer er en forskyvning av tekniske IT løsninger og valg av disse. Valgene pløyes gjerne helt ut til hver enkelt ansatt. Spørsmålet blir da om disse besitter den korrekte innkjøpskompetansen.

Innkjøp var tidligere typisk knyttet til IT avdelingen, men oppgaven har etter hvert forvitret ut til andre funksjoner i bedriften – i enkelte tilfeller helt ut til den enkelte ansatte. Samtidig ser vi tendenser til at flere og flere handler blir gjennomført direkte i nettbutikk. Her er ofte utvalget overveldende og sjansen for at man velger riktig produkt går proporsjonalt ned jo flere alternativer man får. Dette stiller større krav til innkjøpskompetansen – noe som har direkte effekt på bunnlinjen.

Skal man gjøre et innkjøp må man vite hvilket produkt som passer best til oppgaven som skal løses. Mange går etter pris, men det er ikke ensbetydende for kvalitet sett opp mot faktiske behov som skal løses. Det er ikke gitt at en maskin som er 30% dyrere gir potensielt like mye bedre effekt for jobben som skal løses.

Før en maskin skal kjøpes inn er det bra å vite hva den skal jobbe med for så å velge maskin ut fra det. HP har for eksempel sin Workstation Product Finder hvor brukerne kan oppgi hvilke applikasjoner de skal jobbe med for så å få forslag til passende produkter i forskjellige prisklasser. Det tilbys også spesielle driverpakker for gitte applikasjoner hvor gitte egenskaper slåes av eller på for best mulig utnyttelse av ressursene.

Bruk derfor en betrodd partner for bestilling og bruk vedkommende til å understøtte valg av løsning FØR bestilling. Da får man lettere fornøyde brukere som kan gå rett inn i produksjon med den mest effektive maskinen pr. investerte krone. Tid og kroner spart.

Relevante artikler:

Artikkelen var første gang publisert som en av flere artikler fra Simon på serit.no

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.