Skip to content

MbN dobbeltanrop mot Lync/Trio

Telenor har definert sin integrasjon med Skype for Busines (aka Lync) i form av dobbeltanrop fra mobil og inn til Skype for Business. Da er det ikke kjekt dersom Trio VoiceGuide besvarer samtalen for SfB brukere som er avlogget.

Telenor Mobilt Bedriftsnett (MbN) kombinert med Skype for Business (SfB) og Trio Enterprise (TE) kombinert med Skype for Business (SfB) er begge meget gode og intelligente integrasjoner. I enkelte tilfeller kommer vi over situasjoner hvor kunder ønsker en kombinasjon av MbN, SfB og TE. Man kan da få en lunefull løsning som må temmes på riktig vis.

MbN og SfB
En løsning med MbN og SfB holder som oftest mobilnummeret som primærnummer med et dobbeltanrop inn mot SfB. Når brukere ringer ut fra SfB settes mobilnummeret opp som visningsnummer. Isolert sett fungerer dette meget godt og man har mye intelligens i MbN plattformen som håndterer taleflyt og routing. Man må likevel passe på å ikke samtidig gjøre Microsoft sin metode for å integrere med mobiltelefon – dobbeltanrop fra SfB og ut igjen til MbN. Det gir sirkulærringing som er omtalt i et tidligere innlegg.

Trio og SfB
En løsning med Trio og SfB vil være en løsning som lett kan erstatte en tradisjonell telefonsentral samtidig som Trio tilfører et kraftig callsenter med mange tilgjengelige moduler. Om en bruker er avlogget elle ikke svarer en innkommende samtale til SfB vil Trio håndtere samtalen og sikre at innringer får svar. Trio vil også kunne gi effektiv fraværshåndtering mot Sfb (og også mot MbN) og eller være en naturlig brobygger mellom kommunikasjonsplattformer i bedriften.

MbN med Trio og SfB – Problematikk med dobbeltanrop
En problemstilling som lett oppstår om man kombinerer MbN løsningen med Trio og SfB er at mobiltelefonen slutter å ringe i det en bruker logger seg ut av sin SfB klient. Årsaken til dette er at Trio da besvarer alle innkommende anrop til den avloggede SfB klienten og tidligere har vi jo sett at MbN dobbeltanrop viderefører alle mobilsamtaler inn til SfB.Mobiltelefon og Skype for Business mottar samtalen samtidig
Skype for Business er avlogget og Trio besvarer samtalen umiddelbart med VoiceGuide

Dersom man skal gjøre en slik type integrasjon må man gjøre noen avveininger i forhold til standard konfigurasjonene. Finn ut hva man verdsetter mest med de to løsningene og gjør tilpassinger i oppsettet etter disse verdiene.

Alt1: Bruke MbN dobbeltanrop
Dersom man ønsker å prioritere MbN løsningen i forbindelse med problemstillingen rundt dobbeltanrop som beskrevet kan følgende oppsett fungere med dobbeltanrop:

  • Sett Trio PresenceRouting sitt Offline parameter til Extension Open.
    Enten som en global setting, eller ved personlige tilpassinger.

  • Sett Call Forwarding Off i SfB klienten til brukeren.
    Enten lokalt på klienten eller via SEFAutil på server.

Summen av disse settingene vil sørge for at SfB nummeret til brukeren blir oppfattet som åpent selv om SfB klienten er avlogget. Trio VoiceGuide vil da ikke besvare samtalen. Her er det da logikken i MbN som vil være gjeldende og den innkommende samtalen vil ringe uforstyrret på brukerens mobiltelefon.

Alt2: Ikke bruke MbN dobbeltanrop
Dersom man ønsker å prioritere Trio sin løsning må man enkelt og greit skru av dobbeltanrop i MbN. Da vil mobiltelefonen fortsatt kunne ringe selv om man er avlogget SfB klienten.

MbN med Trio og SfB – Problematikk med mobilstatus
Vi har også erfart problemstillinger i forbindelse med mobilstatus hvor Telenor også rapporterer status på SfB numrene over samme API som de rapporterer mobilstatus på. Årsaken til dette er at SfB numrene ligger inne på aktiv avtale i MbN numrene er knyttet til brukerne i MbN på samme vis som mobilnummeret. Når brukeren da er opptatt i en samtale vil dette bli markert over API’et uavhengig av nummer.

Følger av dette vil blant annet være:


  • Trio vil kunne komme til å vise ikon for mobilstatus på brukere som ikke har mobiltelefon gjennom bedriften.
Eksempel på mobilstatus for brukere uten mobilnummer
  • Problemer med oppretting av samtaler dersom man har satt Trio PresenceRouting sitt BusyOnMobile parameter til Extension Closed.


MbN med Trio og SfB – Problematikk ved fraværsmarkering
Om man gjør en fraværsmarkering av en bruker i Trio som er integrert med Telenor Mobilt Bedriftsnett vil status bli oppdatert på mobilabonnementet i Mobilt Bedriftsnett. Slik vil man kunne gjøre en effektiv fraværsmarkering av både mobil og kontortelefon.

En utfordring i denne sammenheng oppleves dersom man benytter dobbeltanrop fra mobiltelefonen og inn mot Lync/Kontortelefon. Dersom innringer velger å taste 4 på talemeldingen hos Telenor Mobil for å bryte gjennom fraværet vil dobbeltanropet sende samtalen til mobiltelefon og Lync/Fasttelefon. Der vil Trio VoiceGuide igjen terminere samtalen med opplest fravær.

Dersom dette skal fungere skikkelig bør det være en mulighet i Telenor Mobilt Bedriftsnett for å definere hvilke nummer som skal ringe når noen velger å bryte gjennom fraværet med tastevalg 4. Der må da kun mobilnummeret settes inn for å unngå å havne i Trio VoiceGuide og få opplest fravær igjen.

Eksempel på ønsket taleflyt om man kan definere kun mobiltelefon bak tastevalget for å bryte gjennom en fraværsmarkering i Telenor Mobilt Bedriftsnett.

Ta gjerne kontakt om du har behov for å diskutere disse problemstillingene eller legg igjen en kommentar her om du har egne erfaringer rundt dette.

Published inLyncSkype for BusinessTelenorTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.