Skip to content

Navneoppslag i Trio Visit

Navneoppslag i Trio på innkommende telefonsamtaler har lenge vært en prisgitt tjeneste, og jeg har tidligere beskrevet denne løsningen. Som så mye annet utvikles også disse mulighetene. Vi har nå kommet frem til et konsept som gir navneoppslag også på besøkende som registrerer seg via Trio Visit.

Trio Visit er jo en fin løsning for å registrere besøkende til ditt firma. Gjennom en klient i resepsjonsområdet kan besøkende enkelt registrere seg selv.

Eksempel på besøksskjerm

Om de skal besøke en person vil den som mottar besøket kunne motta SMS- og Epost-varsel med informasjon om at besøket er mottatt. Eposten kan til og med inneholde et bilde av den besøkende slik at de vet hvem de skal henvende seg til i resepsjonen. Trio Visit vil også kunne skrive ut besøkslapp som den besøkende skal bære under hele besøket. Det vil kunne være strekkoder for enkel utsjekk. Parkeringslapper er også en av mange flere muligheter her

Dersom den besøkende velger å besøke et kundesenter vil det bli skrevet ut en kølapp og vedkommende vil legge seg i køen på kundesenteret og bli behandlet av første ledige agent. Alle besøk vil da bli logget i statistikken for kundesenteret – herunder også køtider og behandlingstider. Dette er funksjon som har vært tilstede lenge.

Med den nye Trio Enterprise 7.0 har vi nå funnet en metode for få automatisk navneoppslag på den besøkende basert på inntastet telefonnummer. Dette betyr jo mye bedre presisjon på hvem som besøker kundesenteret.

Her er et eksempel på inntastingsvindu for å besøke kundesenteret med tilhørende informasjon som kommer inn til Agent:

Inntasting av tullenavn og telefonnummer
Agenten får automatisk fullt navn og adresse tilhørende telefonnummeret som ble tastet inn

Dette gir en utrolig merverdi til Agentene ettersom de nå har full informasjon om vedkommende som de har på besøk. Vi har også satt opp automatisk åpning av CRM/ERP løsninger basert på det inntastede telefonnummeret. Enkelte steder har vi også satt opp egne menyer for å dra merverdi ut av informasjonen fra navneoppslaget. Her kan Agentene enkelt åpne fagsystemer, sende sms eller åpne kundens adresse i kartsystemer.

Kundetilpasset meny

Dette er ett av mange nye bruksmønstre vi har funnet i bruken av Trio og tilhørende løsninger. Det er utrolig morsomt å komme frem til løsninger som gir kunder direkte merverdi ut av de installasjoner og løsninger de har investert i. Avslutter derfor denne saken med en tilbakemelding vi fikk etter å ha testet dette oppsettet på en installasjon:

Fornøyde brukere

Ta kontakt om du er interessert i et slikt oppsett!

Published inTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.