Skip to content

Office365 Calendar integrasjon i Trio Enterprise 6.0

Trio Enterprise kan settes opp mot Office365 som både Mail Monitor og med kalender integrasjon. I forbindelse med kalenderintegrasjonen har jeg funnet et problem med at det ikke er mulig å utelate Subject fra å bli visende inn til Agenter.

Bruk av kalenderintegrasjon mot Trio er jo som tidligere beskrevet en av suksessfaktorene bak innføringen av Trio i en organisasjon. Trio oppsettet mot kalender i Office365 kan basere seg på tilgjengelighets status eller på triokoder i emnefeltet. Det finnes også en mulighet for å ikke importere selve emnefeltet inn til Trio. Det er her det har blitt oppdaget et problem i Trio opp mot Office 365 hvor emnefeltet blir synlig selv om konfigurasjonen er satt til å ikke vise emnefeltet. Problemet er bekreftet helt opp til Trio Enterprise 6.0 ServicePack1 HotFix4.

Har fått en ny versjon av Trio.API.CalendarFramework.dll som skal håndtere dette på en bedre måte. Samtidig har det kommet ny informasjon om valg av Exchange versjon i oppsettet mot Office365. Tester viser nå at dette endelig er fikset. Antar at dette er en fiks som vil bli tatt med i en senere oppdatering av programvare og dokumentasjon.

Published inOffice365Trio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.