Skip to content

PowerBI MAP og plassering av byer på riktig sted

PowerBI er et utrolig kraftig verktøy for å sammenstille og vise data på nye og spennende måter. Herunder finnes også flere muligheter for å plotte grafikk i kart. Utfordringen her er ofte å få riktige byer på riktig sted i riktig land. Her kommer noen erfaringer på hvordan dette løses.

En forutsetning for å kunne plassere datamengder i kart, er at riktig data kategori blir valgt:

Velg geografiske data kategorier for felter med elementer av adresse i seg.

Når dette er gjennomført, ser du at det kommer en klode foran hvert felt:

Globen markerer at dette er kategorisert som adresse

Disse dataene kan nå benyttes i PowerBI visualiseringer som f.eks. MAP.

Jeg har opplevd problemer med at byer blir plassert i feil land. Et raskt søk på nettet viser at dette er et ganske vanlig problem. Dette kan løses med å lage et felt som spesifiserer land i tillegg til by med datakategorien “Place”:

Poststed og land kombineres til et lokasjonsfelt med datakategorien Sted.

Disse stegene har stort sett fått poststed plassert på riktig sted, men vi har likevel opplevd å få feilplasseringer. Her er et eksempel hvor Kristiansund er plassert helt feil:

Eksempel hvor Kristiansund er plassert på feil sted i kartet.

PowerBI sin MAP virtualisering benytter BING Maps. Et søk etter “Kristiansund, Norway” i Bing Maps viser riktig posisjon i kartet:

Manuelt søk etter by i Bing gir riktig plassering

Ved nærmere ettersyn ser vi at PowerBI har navnet “Kristiansund N”, og ikke bare “Kristiansund” på poststed. Gjør et søk i Bing Maps på “Kristiansund N, Norway” og ser da at jeg får feil plassering. Dette tyder på at ukjente steder for Bing blir plassert midt i landet de ikke kjenner igjen lokasjonsnavnet:

Søk etter “Kristiansund N” gir feil plassering.

For å få dette riktig må vi gjøre en liten tilpassing av dataverdiene i PowerBI. Dette gjøres med en en søk-erstatt rutine hvor ” N” erstattes med “” (ingenting).

Erstatter her ” N” med ingenting i datafeltet Poststed.

Etter det får jeg riktig plassering av Kristiansund og et par andre lokasjoner som hadde fått med ” N” på slutten av navnet:

Alle bynavn har nå riktig plassering i PowerBI MAP

Alle fremtidige oppdateringer av datagrunnlaget går nå gjennom den samme logikken og tilpassingen i PowerBI og vil slik gi riktig visning. Dette eksempelet var fra en rapport som viste talestatistikk fra Trio Enterprise med geografiske posisjoneringer fra nummeroppslag mot Eniro. Ved å sammenstille data fra ulike kilder får man enormt spennende datagrunnlag å jobbe med i PowerBI. Man må kjenne til datagrunnlaget sitt og eventuelt gjøre enkle tilpasninger slik som demonstrert over her. Når det først er gjort har man i PowerBI et kraftig verktøy for å gi nye og unike innsikter i tallmaterialet!

Published inPowerBITrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.