Skip to content

Se hvem som ringer i Trio

Intouch Trio Plugin gir mye verdifulle data til sentralbordet og kundesenteret. Under følger en rask gjennomgang på hvilke merverdier man kan hente ut av et abonnement på InTouch for Trio.

Navneoppslag

Intouch Trio plugin gir deg en unik mulighet til å være bedre forberedt når du svarer på innkommende. I tillegg til nummer vil navnet på innringer bli presentert i din callmanager. Med en database som dekker konsument og bedriftsdata i hele Skandinavia får du oppslag og vet hvem som ringer. Når du gjør callback vil du også oppleves som mer profesjonell, og du øker sikkerheten når du vet navnet på den du ringer til. Når du har navnet direkte i Trio vil du også være sikret riktig stavemåte ved videre behandling av kunden som har ringt inn.

Trykk på bildet for større versjon

Adresseoppslag

Intouch Trio plugin sender med mye mere data enn bare navnet på innringer. Dette kan også presenteres på en tilpasset måte i Trio klienten. Her vises et eksempel hvor navn og poststedet til innringer er vist i kølisten. Under oppgaveinformasjon er hele adressen lagt inn. Dette kan være verdifulle data å ha når man sitter i kundesenter hvor adresse og poststed er vitale parametre for kundebehandlingen.

Trykk på bildet for større versjon

Informasjonen som navn og poststed kan også med fordel henges inn i epostmalen som Sentralbordet benytter ved utsending av telefonbeskjeder. Slik vil informasjonen fra Intouch plugin også komme til nytte videre ut i organisasjonen:

Trykk på bildet for større versjon

Kartoppslag

Med utgangspunkt i adressen som kom inn over kan man raskt lage en tilpasning av Trio Agenten som gir et nytt menyvalg for å åpne et kartbilde med den aktuelle adressen markert. Det kan jo være interessant å kjøre en slik markering inn mot en karttjeneste hvor for eksempel kjøreruter til budbiler, utsalgssteder eller annet av interesse for din drift er markert.

 
Trykk på bildet for større versjon
Trykk på bildet for større versjon

Geografisk Routing

Fra Trio Enterprise 6.0 vil det også være mulighet for å legge opp geografisk routing av innkommende samtaler basert på oppslaget som blir gjort mot Intouch. Ved å se på for eksempel postnummeret til innringer kan man sette opp regler som router samtaler til Tjenester bemannet av personell som har høg kompetanse på et gitt geografisk område. Her kan dialekter og annen lokal kjennskap være verdier som innringer får direkte utnytte av.

Trykk på bildet for større versjon

Statistikk

Lesing av statistikken blir også bedre ettersom navnene vil være tilgjengelig også der. Her er et eksempel hentet fra Excel statistikken hvor navnet på innringer har kommet inn.

Trykk på bildet for større versjon

Det er nok mange som har nummeroppslag i Trio via Intouch eller andre tilbydere, men jeg tror det er mange som ved hjelp av litt ekstra oppsett kan få enda mer ut av de investeringer som allerede er gjort. Eksemplene over vil forhåpentligvis skape interesse for å finne nye bruksmønstre av informasjonen som ligger under panseret. Det finnes helt sikkert mange flere bruksmønstre. Tenk hvor fint det ville være om man kunne ta disse dataene fra InTouch og direkte oppdatere kundekortet i CRM. Med en CRM integrasjon i Trio vil det være mulig. Eller tenk om du kan benytte fødselsdatoen eller de andre telefonnumrene som kommer fra Intouch til noe nytt og tilpasset dine behov.
Det er spennende å få være med å hente ut slike merverdier fra systemer man allerede har anskaffet. Har du tanker og ønsker for dine samordnede systemer så kan vi i Serit bistå deg!

PS! Trykk på labelen Trio under her for se andre blogginnslag rundt dette temaet.

Published inTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.