Skip to content

Sharepoint kontakter inn i Trio

Microsoft Sharepoint er mye benyttet for lagring og sortering av dokumentasjon og informasjon i bedrifter. Her blir også kontaktinformasjon sortert og kategorisert i lister. Med løsninger som for eksempel Invo SPSolution blir det enkelt å samle kontaktinformasjon i hele firmaet. Gjenbruk av denne informasjonen i Trio vil derfor være en interessant tanke.

Adresseliste for søk i Trio
Trio har mulighet for å sette opp ekstra adresselister fra tredjepart systemer. SharePoint har jo fine lister som er enkle og gode å vedlikeholde og gjenbruke på tvers av løsningen – spesielt om man har tredjeparts løsninger som den nevnt over her hvor informasjonshenting og knytning mot kontakter skjer fortløpende fra alle ansattes mailbokser og dokumenter.

Her er et eksempel på en liste i SharePoint:

Kontaktregister i Invo SPSolution

Jeg har utviklet en rutine for å hente ut disse kontaktene fra Sharepoint og legge de til rette i en egen adresseliste i Trio Enterprise. Der hvor jeg har satt dette i drift gjør jeg en synkronisering hver natt. På den måten blir informasjonen fra Sharepoint lister enkelt tilgjengelig for søk direkte i Trio klienten i egen adresseliste. Tastatursnarveien for å veksle mellom adresselister i Trio er <shift>+<alt>+<piltaster>.

SPS Contacts er opprettet som egen adresseliste i Trio med søkemulighet i kontakter hentet fra SharePoint


Navneoppslag på innkommende samtaler
Dersom det er interessant å ha navneoppslag fra Sharepoint kontaktene på innkommende anrop til Trio må disse i dag importeres til Company Directory (CD). Det er en del utfordringer knyttet til dette. Dette går på rutiner rundt selve synkroniseringen samt at det også medfører en liten kostnad pr. innslag i CD.

Jeg har tidligere skrevet om Trio sine muligheter for å gjøre navneoppslag direkte mot Eniro og 1881. Når man ser hvor tilrettelagt og enket det er å koble seg opp mot SharePoint lister fra for eksempel Microsoft Excel, Microsoft PowerBI, Powershell og annet ser jeg det som meget sannsynlig at det på enkelt vis også bør la seg gjøre å koble seg opp direkte mot Sharepoint lister direkte fra Trio Enterprise. Det vil dog kreve noe utvikling fra Enghouse Interactive.

Dersom dette blir realisert ville man kunne benyttet data fra Sharepoint listene direkte i Trio Enterprise på samme spennende vis som ved navneoppslagene mot Eniro, 1881 og for så vidt også Microsoft Dynamics CRM. Dette vil da gi en enorm merverdi av SharePoint og Trio Enterprise. Jeg håper og tror derfor at dette er en funksjon som vil komme.

Legg gjerne igjen en kommentar på hva du tenker om å integrere informasjon fra Sharepoint inn i Trio Enterprise.

Published inOffice365Trio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.