Skip to content

Smart Kontroll av Jacuzzi (1:2) med ControlMySpa

Jeg vil her gå gjennom hvordan jeg har fått smart kontroll av jacuzzi gjennom bruk av Homey og Balboa sin Control My Spa modul.

Det største målet med dette prosjektet er å kunne styre oppvarming mot døgnets billigste timer. Jeg håper også å kunne utforske andre muligheter gjennom å koble styringen av spabadet opp mot vårt Homey smarthus. Kan jeg la kalenderen påvirke noe av logikken? Kan jeg få synkroniserte lys i og utenfor badet?

En smart styring er jo spennende for mitt bad som står hjemme, men jeg tipper dette har enda mer verdi for hyttefolket og de som driv med utleie. Tenk å la badets temperatur styres automatisk av utleiekalenderen!

Temaet er så stort at jeg velger å dele det opp i 2 deler. Første delen du leser nå omhandler oppsett og bruk av smart styring av spabadet. Del 2 vil omhandle integrasjon mot Homey smarthus og hvilke muligheter som der gis for å overvåke og automatisere badet.

Innholdsfortegnelse

Oppkobling av badet

Balboa kontrollsystem

Vi har et Tindebad med en kontroll enhet fra Balboa Watergroup. Dette er en ganske utbredt leverandør, og de virker å ha systemer i alle dimensjoner. Vår kontroller er av typen Balboa BP200, og undersøkelser viser at denne skal støttes av Balboa sin ControlMySpa løsning.

Control My Spa

ControlMySpa er en tillegsmodul fra Balboa som åpner for å kunne styre spabadet fra mobiltelefon, web samt også fra Alexa og Google home! ControlMySpa skal kunne kontrollere lysene i spabadet, justere temperaturen, aktivere dysene, låse panelet og mere til.

Etter litt undersøkelse viser det seg at det også er laget en app i Homey for ControlMySpa. Denne skal kunne gi informasjon fra spabadet inn til Homey, samt la Homey kunne kontrollere spabadet. Dette virker som en suveren løsning for å sette opp overvåking og alarmering i forhold til temperaturer i badet samt også for å kunne styre strømbruk til døgnets rimeligste timer.

Installasjon

ControlMySpa kan kjøpes ferdig installert i badet. Vi skaffet vår enhet fra vår leverandør Bad og Fritid AS og installasjonen ble enkelt utført selv.

Følgende innhold fulgte med i pakken:

Til venstre ser vi modulen som skal monteres innendørs ved nettverksrouteren. Det følger med nødvendige kabler og egen veiledning som beskriver denne installasjonen.

Til høgre vises modulen som skal installeres ute på badet. Også her er det med egen veiledning samt et klistremerke som kan festes på badet hvor forhandler kan skrive inn sin CMS kode som er nødvendig for å gjøre førstegangs oppkobling. Forhandlerkoden for Bad og Fritid AS er EAR-59409.

Smart Kontroll av Jacuzzi

Det finnes ellers en god veiledning på nett for hele prosessen med installasjon. Under her går jeg gjennom min egen erfaring med oppsettet.

Oppkobling av Gateway

Jeg starter med oppkobling av gateway mot internett. Dette skjer innendørs med nettverkskabel mot nettverket som gir tilgang til internett. Enheten trenger 220V tilkobling. Det kan derfor være lurt å sjekke at du har ledige nettverksporter og strømpunkter for dette.

Gateway modulen har en LED lampe som viser statusen til anlegget.

Når jeg nå koblet opp første gang lyste den stabilt rødt, men etter hvert som installasjonen gikk fremover fikk jeg endrede statuser her.

Oppkobling av Spabad

Nå var tiden moden for å koble opp modulen ute på spabadet. Første steg er å koble fra strømmen og åpne badet for å få tilgang til kontrolleren. Til denne jobben trengte jeg et skrujern av typen stjerne.

For å få tilgang inn i badet fjernes først listene på hvert hjørne ved å trekke de ut. Skrur så ut de 3 skruene i hver list før selve frontpanelet kan løftes ut.

Inne i badet finnes kontrollerboksen som åpnes ved å skru ut de tre skruene i toppen.

På følgende bilde vises den nye ControlMySpa boksen montert inne i badet. Kabelen er ført inn til kontrollboksen og koblet til hovedkortet.

Jeg forborret et lite hull for å gjøre monteringen av kontrollboksen enkelt. Pass på at du ikke tar hull i slanger, kabler eller bad.

Løsner så skruene for å få kabelen inn i boksen før kabelen kobles inn på hovedkortet.

Skru nå på lokket til kontrollboksen igjen før frontdekselet monteres på badet.

Nå kan strømmen kobles til badet igjen.

Oppsett av App

Nå skal appen installeres på telefon. Den finnes enkelt i Google Play eller AppStore på iPhone.

Startet så opp appen og valgte “New? Connect My Spa” og ga videre nødvendige tillatelser.

Appen ga videre melding om at jeg må stå i nærheten av spabadet for å fortsette.

Nå gjør appen en Bluetooth oppkobling mot kontrollenheten som nylig ble installert.

Kontakt er nå opprettet og jeg kan sette opp en konto.

Nå må jeg legge inn CMS koden jeg har mottatt fra min forhandler Bad og Fritid AS: EAR-59409

Videre må jeg oppgi en del personlige detaljer for å få opprettet kontoen. Anbefaler å sette ett virkelig langt og vanskelig passord her ettersom løsningen ikke har noen form for 2-faktor godkjenning.

Kontoen opprettes nå, det sendes en bekreftelse på dette pr. epost og jeg får mulighet for å logge inn i appen.

Nå skal badet være tilgjengelig for styring fra app. Prosessen så langt har vært meget enkel og grei!

Styring av badet

Styring med app og webside

Med applikasjonen koblet opp, skal jeg kunne kontrollere badet fra app på mobiltelefonen. Websiden https://controlmyspa.com vil gi meg informasjon om badets status og forbindelser i løsningen.

Appen har en meny som gir en del muligheter:

Menyen benyttes til rask navigering mellom de forskjellige verktøyene appen gir.

Menyen Home

Når jeg først kommer inn i appen er det menyvalget Home jeg kommer til. Der finnerjeg nå følgende informasjon og muligheter:

Temperaturen kan nå enkelt justeres ved å trykke på den lille sirkelen inne i gradstokken for så å trekke temperaturen til ønsket nivå.

Det finnes ellers en Rest/Ready knapp her. Jeg oppfatter her at dette blir som en modus for Borte/Hjemme.

Settingen Low/High styrer hvilke temperaturområder badet kan operere under. Low tillater temperaturer mellom 10 og 37.2 grader, mens High tillater 26.6 til 40 grader.

De to siste valgene er relativt nye, og det lønner seg derfor å holde appen oppdatert.

Menyen Control My Spa

Under menyen Control My Spa finnes muligheter for å starter pumper, slå på lys samt å låse kontrollpanelet.

Låsing av panelet kan være en fin ordning for å hindre uvedkommende fra å justere temperaturer og lignende på badet. Alle funksjoner på kontrollpanelet blir da låst, og kun automatiske funksjoner vil da fungere.

Menyen Spa & Account Settings

Menyvalget Spa & Account Settings gir oversikt over spabadet og kontoen som appen benytter for tilkobling.

Her vil man se en detaljert oversikt over spabadet, og man kan forespørre service. Det vil da opprette en epost til forhandleren hvor alle detaljer er med i eposten.

Menyen Schedules

Schedules er et menyvalg som gir tilgang til å legge inn tidsstyrte hendelser for badet.

Dette kan være et spennende valg for mange dersom de har en regelmessig bruk av badet.

Menyen Spa Clock

Spa Clock menyen er en enkel løsning for å kunne sette riktig klokkeslett på spabadet.

Riktig dato og klokkeslett er jo viktig dersom du har lagt inn planlagte hendelser.

Menyen Filter Cycle

Denne menyen gir følgende informasjon.

Dette vil være valg som er avhengig av riktig klokkeslett som vi satte i menyen Spa Clock.

Menyen Contact Us

Menyen Contact Us har all kontakt informasjon til forhandleren av ditt spabad.

Der er det også en knapp for å raskt ringe direkte til forhandleren, eller sende en epost og be om service. Da vil det åpnes en egen epost med alle detaljer knyttet til spabadet ditt vedlagt.

Feilsøking

Badet er Offline

Dersom du kommer inn i appen og ser at badet er offline, kan det være greit å ha noen holdepunkter i forhold til feilsøking.

Restart gateway og bad kan være et bra sted å starte for å feilsøke situasjoner hvor badet er offline.

Sjekk LED lys på gateway. Ved normal drift skal led lyset være grønt. Dersom jeg tar strømmen av badet ute, blir led lyset rødt inne. Når strømmen kobles tilbake igjen bør led lyset blir stabilt grøng

Sjekk at gateway er koblet til nettverk med internetkontroll ettersom det er en forutsetning av løsningen har kontakt med Balboa sine skyløsninger.

Sjekk at det er godt nok signal mellom inne og utedel.

Gi systemet litt tid – det viser seg at appen trenger tid for å få status tilbake fra badet og/eller skytjenesten.

Erfaringer og tilbakemeldinger fra andre brukere lagt inn på appen i Google Play viser at leverandøren av skytjenesten tidvis har problemer med å holde tjenesten oppe. Dette er beklagelig ettersom løsningen er helt avhengig av tjenesten levert via sky for å fungere.

Det beste alternativet virker å være å kontakte support@controlmyspa.com for å melde inn problemet og be om en mer stabil løsning.

Oppsummering Smart Kontroll av Jacuzzi

Appen er et meget godt tilskudd for å kunne kontrollere mitt spabad uten å måtte gå ut og løfte av lokket. Dette vil gjøre seg spesielt gjeldende om badet står lengre unna, som på hytta. Med appen kan jeg enkelt kontrollere og styre badet slik at det er klart til det skal benyttes. Dette kan jeg gjøre manuelt, eller ved å legge inn automatiske planlagte hendelser.

Mitt neste prosjekt blir nå å integrere dette med vår Homey smarthus sentral som vil tilføre enda mer logikk og bruk av andre signaler for å styre badet. Dette er beskrevet i del 2 av denne post serien.

Eksterne kilder

Published inHomeySmarthus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *