Skip to content

Smart Kontroll av Jacuzzi (2:2) med Homey

Dette er post 2 om hvordan jeg har fått smart kontroll av jacuzzi gjennom bruk av Homey og Balboa sin Control My Spa modul.

I første blog posten gikk jeg gjennom oppkobling, oppsett og bruk av Balboa sin ControlMySpa modul. Denne posten vil fokusere på hvordan løsningen kan integrere med Homey smarthus sentral som vil tilføre enda mer logikk og bruk av andre signaler for å styre badet.

Hovedformålet med dette har for min del vært å kunne styre oppvarmingen til de deler av døgnet hvor strømmen er på det billigste. Jeg ser ellers for meg andre muligheter når jeg først har spabadet koblet inn i Homey. Det vil da være enkelt å kunne la en kalender styre temperaturen til badet, og kanskje det er mulig å samkjøre lysstyringen i og utenfor badet.

Innhold

Oppkobling mot Homey

Homey App

ControlMySpa har en egen App tilgjengelig som kan installeres i Homey. Appen er utviklet av Martijn Poppen, og den kan enkelt søkes opp og installeres i Homey fra Homey appen på mobiltelefon.

Smart Kontroll av Jacuzzi

Appen blir nå i bakgrunnen lastet ned og installert på Homey.

Homey Device

Når appen er på plass kan jeg legge til en ny device. Jeg velger å gjøre dette fra aktuell sone for enheter i Homey appen.

Velger nå å legge til en enhet av typen ControlMySpa, kobler så til Balboa og oppgir så brukernavn og passord for ControlMySpa.

Enheten kommer nå inn i Homey.

Ved å gå inn på enheten kan navnet endres til noe som passer til hva dere benytter i dagligtale.

Ett godt navnevalg i Homey forenkler bruken i fortsettelsen.

Styring av badet

Nå som badet er inne i Homey, kan styring av badet gjøres direkte der uten behov for å gå innom ControlMySpa appen.

Manuell styring

Det er nå mulig å kontrollere spaet direkte ved å gå inn på enheten. Der finnes det knapper og justeringsmuligheter for å gjøre manuelle endringer.

Valgene over er de jeg har tilgjengelig i Homey fra vårt bad. Her kan nok mulighetene variere avhengig av hvilket type bad du har.

Automatisk styring

Hele poenget med et smart hus er jo å lage automatiserte styringer. I Homey gjøres dette ved å lage Flows, eller automatiske flyter. Her er det mange muligheter tilgjengelig, og appen ControlMySpa gir meg en del signaler å bygge flyter ut fra.

Bildet over viser hvilke “Når” kort jeg får fra ControlMySpa. Dette er signaler som kommer inn til Homey. Når ett av disse signalene kommer kan jeg velge å gjøre en handling. Dette kommer jeg tilbake til.

Og-kortene i skjermbildet over her kan benyttes i kombinasjon med Når-kort for å få enda bedre kontroll på når hendelser skal utløses.

Det siste bildet over viser Så-kortene, og det er disse handlingene Homey kan utøve mot mitt bad.

Lås boblebad når ingen er hjemme

Vi har fra før en flow som gjør forskjellige handlinger når siste person forlater hjemmet. Når jeg nå ser på mulighetene over så kom jeg raskt til å tenke på at det hadde vært interessant at denne rutinen/flowen også låste Balboa kontrollenheten på badet.

Dette løses nå enkelt ved å legge til Lås-kortet fra ControlMySpa til gjeldende Flow.

Tilsvarende bør jeg legge til at kontrollpanelet låses opp igjen når første person kommer hjem.

Sjekker nå innom ControlMySpa appen når vi alle er borte hjemmefra og ser der at rutinen fungerer – kontrollpanelet på boblebadet er låst når ingen av oss er hjemme.

Dette var ett eksempel på en rask utvidelse av gjeldende rutiner.

Hue Scene når boblebad er i bruk

Jeg har montert noen Hue lys i området rundt boblebadet. Disse er koblet mot Homey og kan styres med diverse brytere eller ved talekommandoer. Utfordringen er ofte at jeg har glemt å endre til favorittscenen når jeg kommer ut i badet.

Jeg ser nå at jeg kan lage en flow i Homey for å kontrollere dette. Følgende eksempel viser dette på en enkel måte.

Tankegangen her er å sette en definert scene når lyset i boblebadet slås på. Tilsvarende kan jeg lage en flow som slår Hue lysene av når lysene i boblebadet slås av (Homey kan da også legge inn en forsinkelse der for å sikre at jeg kommer meg trygt inn).

En test viser nå at dette fungerer. Kort tid etter at jeg skrur på belysningen i boblebadet fra kontrollpanelet blir ønsket scene aktivert på Philips Hue belysningen rundt karet. Det hele styrt fra et signal Homey mottok fra ControlMySpa som følge av at lyset på slått på.

Jeg lager nå en tilsvarende flow for hva jeg ønsker oppnådd når jeg skrur lysene i bassenget av igjen.

Denne rutinen settet mitt normale utelys. Samtidig starter jeg friskluftanlegget slik at speilen på badet ikke dugger når det dusjes. Jeg starter også favoritt radiokanalen vår 1FM – Moldes hitstasjon på Sonos høytaleren på badet. Litt enkel hverdagsmagi skapt med teknologi!

NB! Skytjenesten til ControlMySpa tilfører noe treghet, og dette er ekstra synlig på denne typen automatisering som utløses av manuelle hendelser.

Oppvarming på døgnets billigste tidspunkt

Estimert strømbruk funnet på Homey forum for appen til ControlMySpa

Til nå har jeg gjort noen små og enkle hacks for å berike eksisterende automasjoner og løse noen spesifikke behov rundt bekvemmeligheter. Nå er det på tide å se om jeg kan sette opp en flow som styrer oppvarmingen av vår jacuzzi til de billgste timene i døgnet.

Tankegangen her baserer seg på samme teori som styring av varmvannstanken og varmekabler støpt i betonggulv. Boblebadet er godt isolert, og varmet vil holde seg varmt selv om ikke varme tilføres i løpet av en time.

Jeg har i dag en større avansert flow som håndterer strømsparende tiltak. Den styrer da varmvannstank, gulvvarme og elbil lading.

Jeg baserer dette på signaler fra Tibber hvor jeg gjør tiltak dersom strømprisen for inneværende time er en av dagens 10 dyreste, eller jeg i inneværende time ligger an til å overstige mine terskler satt ifht den nye nettleie modellen.

Målet er å få forbruket ned (de blå stolpene) de timene i døgnet når strømprisen er høg (den gule grafen)

Når det gjelder gulvvarmen så justeres den ned 1-2 grader i perioden hvor jeg ønsker å spare. På den måten er jeg sikret at ikke gulvene blir helt kalde. Gulvene har ellers magasinert opp mye varme. Jeg har aldri opplevd denne styrte strømbruken som at rommet er kaldt/varmt. Jeg tenker derfor å benytte samme tilnærming på boblebadet.

Jeg er fristet til å legge inn boblebadet vårt i denne samme flowen, men ønsker å følge med på dette nå i starten. Jeg lager derfor en ny enkel flow for å styre dette nå. Spørsmålet blir hvor lang tid jeg skal tillate basenget å kjøre på nedsatt temperatur.

Her er den flowen som implementeres nå:

Denne flowen vil nå sette styringstemperaturen til badet til 38 grader dersom prisen i inneværende time er en av dagens 5 dyreste timer. Ellers vil styringstemperaturen som normal stå til 39.5 grader.

Vi kan senere sjekke hvordan dette fungerer i Homey sin statistikk.

Den øverste grafen her viser hvordan ønsket temperatur har blitt justert i løpet av 24 timer, samt hvordan temperaturen i bassenget har respondert.
Graf nr. 2 viser stømprisen fra Tibber som har vært grunnlaget for min strømstyring av boblebad og andre enheter i hjemmet.
Graf nr. 3 viser hvordan mitt totale strømforbruk har vært i løpet av disse 24 timene. Det som er spennende å se her er hvordan Homey har begrenset mitt strømbruk i de dyresten timene. Nå som boblebadet er kontrollert også på denne måten mener jeg å ha kontroll på de største forbrukerne slik som ett av mine varmegulv i nederste graf nr. 4. Der ser jeg forresten at ønsket temperatur justeres hyppigere ned enn boblebadet. Dette kommer av at algoritmen som styrer der også legger inn begrensninger om jeg ligger an til å overstige 5kwh inneværende time.

Det er spennende å se hvor godt dette fungerer. Ideen om at boblebadet skal magasinere varme fra de billigste timer kan ytterligere forsterkes ved å legge inn ekstra isolasjon i badet. Dette vil da også dempe lydnivået fra badet under bruk.

Styre badet basert på Google kalender

Jeg har flere Google kalendere koblet opp til min Homey gjennom appen IcalCalendar App for Homey. Med denne integrasjonen kan jeg starte flows basert på innslag i kalenderen. Dette tenker jeg kan være en spennende løsning for bad som står på hytter hvor man driver med utleie.

Ved å legge inn utleie perioder i en dedikert kalender for hytten har man tider hvor badet bør være varmt. Ved å gi Homey tilgang til denne kalenderen kan man enkelt lage en flow som setter en definert temperatur når hytten er utleid. Dette kan til eksempel se ut som følger:

Når leieperioden er over, kan temperaturen settes ned igjen med en tilsvarende flow som trigger på når avtalen avsluttes i kalenderen.

Oppsummering Smart Kontroll av Jacuzzi

Ved å koble Balboa ControlMySpa til Homey smarthus løsningen vår, har jeg fått muligheter til å bruke mye mer automatikk og signaler til å kontrollere vårt boblebad. Signalene fra boblebadet benyttes for å styre andre deler av smarthjemmet, og andre signaler inn til smarthjemmet benyttes til å styre boblebadet. Summen av gevinster er større en enkeltbestandenes verdi!

Badet har vært vår hverdagsluksus siden vi anskaffet det. Nå vil det gi oss det lille ekstra gjennom smarte automatiseringer tilpasset vårt behov, samtidig som vi kan være sikre på at tilført varme til badet skjer til døgnets billigste timer.

ControlMySpa har en liten kost ved innkjøp, men til gjengjeld er det ingen abonnementsavgift knyttet til hverken den eller Homey. Tjenesten ControlMySpa kan ha noe treghet ved seg, men jeg opplever at automatiseringen gjennom Homey i stor grad har fungerte greit. Om du vurderer dette og ser verdien av å kunne fjernstyre og automatisere ditt massasjebad, enten hjemme eller på hytta vil jeg på det varmeste anbefale denne løsningen. Vi fant vårt spabad og kontrollenhet hos Bad og Fritid AS, og kan anbefale de som en kompetent og tilgjengelig forhandler.

Morsom graf fra vannbytte

Nå som jeg Homey har innsikt fra vår jacuzzi, kan jeg få en fin graf som viser tiden det tar å varme opp vannet i forbindelse med vannbytte.

Grafen over viser at jeg hadde ca. 9 grader når jeg hadde tappet i nytt vann like før kl. 21. Jeg har så en jevn stigende kurve frem til vannet har nådd 40 grader dagen derpå ca. 13:30.

Eksterne Kilder

Published inHomeySmarthus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *