Skip to content

Spam filter for Trio

Spam filter for epost er en godt kjent løsning og er i dag en nødvendighet for å ha god helse på eposttjenesten. Nå ser vi også nødvendigheten av å kunne blokkere spam og terrornummer i telefonløsninger. Det foregår mange frekke, pågående og ressurskrevende oppringinger som kan karakteriseres som spam og terror. Smarttelefoner har applikasjoner som kan blokkere slike samtaler basert på sentrale registre – men hva finnes for Sentralbord og CallCenter?

Jeg har tidligere beskrevet løsninger i Trio som kan gjøre oppslag i databaser fra Eniro, 1881 og Microsoft Dynamics CRM for så å gjøre smarte routinger av samtaler basert informasjonen som kommer tilbake fra de nevnte løsningene. Jeg vil derfor tro at det er relativt enkelt å tilby også SpamFilter basert på samme teknologi hvor man kan abonnere på sentrale tjenester som har oversikt over telefonnummer karakterisert som spam- og terroroppringere. Kanskje https://telefonterror.no/ kan ha en løsning klar som enkelt kan integreres? Hiya er også et eksempel på en slik tjeneste som blant annet leveres på Samsung Galaxy S8.

Frem til dette er på plass har jeg vært nødt til å være kreativ hos en kunde som var sterkt plaget av gjenntagende spam-samtaler.

Mange ønsker å filtrere bort samtaler som terroriserer og plager

Løsningen jeg har satt opp tillater enkel oppdatering av database med nummer som skal blokkeres fra å nå frem til Tjenestene i Trio Enterprise. Dette skal agentene selv kunne gjøre. Når et nummer er definert inn på riktig vis vil alle samtaler fra det nummeret bli routet til en egen Entrance i løsningen. Her har vi nå valgt å spille av en informasjonsmelding til innringer som forklarer hva som har skjedd med samtalen og hvorfor. Samtidig informeres det om en mulig metode for at innringer skal slippe ut av Spam Filteret og komme frem til Sentralbordet. En type CAPTCHA for telefonløsningen hvor det kreves at innringer har noe kjennskap til bedriften de ringer til for å slippe gjennom.

Dersom innringer kommer seg videre til Sentralbordet kan han be om å bli hvitvasket i SPAM filter løsningen. Dette er like enkelt som å legge inn et nummer. Samtalen som kommer inn til Sentralbordet vil også være kategorisert som SPAM slik at Sentralbordet raskt og enkelt ser dette. Statistikken vil også fange at dette er en SPAM samtale.

Eksempel på markering av SPAM samtale i Trio Statistikk

Nye problemstillinger krever ny bruk av kjent teknologi. Enn så lenge er dette håndterbart på det manuelle plan, men om vi ser utviklingen dette har hatt på epost fronten kan det være behov for automatiserte abonnements løsninger også her. Time will show…

Published inTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.