Skip to content

TE5.0 SP1: Informasjon om tidligere koblede samtaler

Å se hvor innringer ble koblet sist gang han snakket med Sentralbord eller Kundesenteret er en fiffig liten detalj som ble tilgjengelig fra ServicePack1 av Trio Enterprise 5.0. Det krever dog noe tilpasning for å få informasjonen frem for Agenten.

Situasjonen er klassisk – innringer har snakket med noen tidligere som han igjen ønsker å snakke med. Samtalehistorikken tilsier at han snakket med noen i sentralbordet – kanskje det var deg, men vedkommende hadde blitt viderekoblet til noen – men hvem!? Dette vil nå komme klart frem på følgende vis etter at ServicePack1 er lagt inn og konfigurert opp i Trio Enterprise 5.0:


Koblet feltet finnes lett tilgjengelig, her vist i Trio Enterprise Attendant

Følgende eksempel på Layout innstillingene viser hvordan dette feltet kan implementeres:

Eksempel på Layout innstillinger for å få med Koblet informasjon

Med denne justeringen vil Agentene raskt kunne koble vedkommende ut til den man snakket med tidligere. Dette er spesielt interessant i tilfeller hvor det er koblet mot mobiltelefoner eller andre som ikke er logget under Agent kolonnen!

Published inTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.