Skip to content

Telefonkatalogen, SMS og Fax integrert i Lync!

Jeg har fått deltatt i en test integrasjon mellom LYNC og Eniro Gule/Hvite sider som gir oss hvite sider, gule sider, SMS, faks med mer direkte i Lync. I tillegg gir pakken gratis tilgang til 1880 sin mobil applikasjon for visning av innkommende nummer og søk. Jeg tror modulen kan være en viktig brikke i å få den ultimate samhandlingsløsningen for oss og våre kunder. Produktet fremstår som en naturlig forlengelse av Lync, og vil derfor kreve svært lite opplæring. 

Installasjon

Produktet krever ingen server komponenter. Løsningen installeres som et tillegg til hver enkelts Lync klient og snakker derfra med en webservice som står sentralt hos leverandøren. Installasjonen består av to deler – 1 for nummersøk og 1 for SMS. 

Telefonkatalogen Bedrift Søk

Denne modulen startes fra verktøylinjen i Lync. Her kan jeg søke direkte i hvite og gule sider med til sammen 10 millioner oppslag. 
Fra søkeresultatet kan vi foreta “click-to-call”, sende SMS, lagre kontaktinformasjonen til Outlook, få opp kart på adressen eller sende epost til evt. registrert mailadresse. Brukeropplevelsen og det tekniske fungerer veldig godt. Forhåpentligvis kan det komme en fremtidig versjon hvor søket er integrert i Lync sitt søkevindu slik at eksterne søk evt. kom opp direkte i Lync om den ikke fant treff på interne søk.

Visning av innkommende anrop

Dersom det kommer innkommende anrop hvor nummeret ikke er registrert i Lync eller i dine Outlook kontakter, gjør systemet et automatisk oppslag mot hvite og gule sider. Dersom det er treff på dette søket, vil resultatet bli vist i et eget vindu over Lync sitt innkommende samtale vindu. Her har jeg ellers de samme muligheter som tidligere med tanke på kart og lagring til Outlook.

SMS

Med denne integrasjoen kan jeg sende SMS direkte fra Lync til en eller flere mottakere. Dette kan være mottakere i eller utenfor min kontaktliste ettersom det er muligheter for å taste inn telefonnummer også manuelt. Det er mitt telefonnummer som settes som avsender slik at svar kommer tilbake til min mobil. Det er også mulig å sette opp forsinkelse på sendetidspunktet. Dette gjør at vi kan sette opp en utgående SMS varsel frem i tid, f.eks. varsel om nedetid på viktige systemer 15 min før den planlagte restarten i kveld. Tjenesten benytter en SMS gateway sentralt hos leverandøren, og kostnadene belastes firmaet. 

Her er 2 mottakere markert, høgreklikker så og velger å sende SMS.

I SMS vinduet kan man enkelt legge til flere mottakere samt sette opp fremtidig sending.
Teksten skrives enkelt inn, og Enter sender den av gårde. 

Telefaks

Dersom jeg trykker ned <ALT> fra SMS vinduet får jeg flere menyvalg. Her kan jeg enkelt endre menyspråk samt sette opp logging i Outlook. 
Det ene menyvalget her åpner opp et vindu for å sende Telefaks. Dette skjer via leverandørens faks gateway. Kvittering på at faks har kommet frem sendes tilbake til min epost adresse. Her skal det også finnes en tillegsavtale som gir inngående faks til epost.

Eksempel på kvittering som kommer tilbake:

Denne typen integrasjoner legger godt til rette for å kunne jobbe uavhengig av lokasjon!

Published inLync

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *