Skip to content

Telenor MBN og Lync 2013 Mobile App problem

Telenor Mobilt Bedriftsnett leverer gode integrasjoner mot Microsoft Skype for Business Server (tidligere kalt Microsoft Lync Server). De har for øvrig valgt et eget konsept å kjøre “one-number” med dobbeltanrop mot mobiltelefon og Skype for Business. Det ser her ut til å skape et problem dersom man samtidig kjører Lync 2013 App på mobiltelefonen.

Gjennom sin Skype for Business (SfB) plattform har Microsoft en fullverdig teleløsning som fint fungerer som telefoniløsning i bedrifter. Løsningen vil ikke kunne dekke alle aspekt fra avanserte tradisjonelle PBX’er, men for de aller fleste kan SfB være en fullverdig taleløsning med klienter for de fleste plattformer (pc, mobiler, nettbrett og egne kontortelefoner).

Microsoft sin “one-number” tilnærming støtter opp under “bring your own device” tankegangen hvor brukere kan installere en applikasjon på sin mobiltelefon og logge inn på SfB løsningen og så kunne ta i mot og initiere utgående samtaler via jobbnummeret. Telenor Mobilt Bedriftsnett har jo på sin side definert opp en “one-number” løsning som setter mobilnummeret i senter mens Lync nummeret blir kamuflert ved utgående samtaler. Begge løsningene har sine styrker og svakheter, og de kan meget godt kombineres og gi meget dynamiske og spenstige løsninger. Likevel (eller kanskje derfor) kan det oppstå merkelige problemer og variasjoner.

Her er en skisse som viser hvordan en innkommende samtale kan routes ved en kombinert Telenor MbN og Microsoft SfB installasjon:

Trykk på bildet for større tekst

Samtale brytes etter 2-3 ringesignaler

Fra tid til annen kommer jeg over situasjoner hvor innkommende samtaler til brukere på hybride SfB/Telenor miljøer blir brutt etter 2-3 ringesignaler og innringer blir sendt til mobilsvar. Dette problemet er gjerne knyttet til enkeltstående brukere.

Dobbelt dobbeltanrop?

Her har det vært historiske problemer knyttet til brukere som har dobbeltanrop i Telenor MbN plattformen og samtidig har satt opp dobbeltanrop mot mobilen igjen i SfB/Lync plattformen. Dette gir en sirkulær ringing som gir feil av ulike karakterer. Dette var ikke tilfelle her.

Ubesvarte SfB samtaler?

Det har også vært tilfeller hvor SfB har vært konfigurert til å bryte samtalen i løpet av kort tid, noe som kan være med å gi en mobilsvar melding på mobilplattformen. Et eksempel på en slik konfigurasjon ser slik ut:

Trykk på bildet for større versjon

Dette vil jo enkelt kunne fikses ved å utøke tiden samt sette inn et mer fornuftig telefonnummer – f.eks. til et sentralbord. Dette kan jo også sjekkes og justeres sentralt på SfB server ved hjelp av SEFAUtil.

Lync 2013 App?
Den siste tiden har vi fått en ny variant som bryter samtalen etter 2-3 ring. Det var her noe vanskelig å se hva som utløste denne feilsituasjonen, men har her kommet opp med en teori.

Det ble først verifisert at SfB klienten ikke hadde dobbeltanrop konfigurert og at ubesvarte samtaler ble behandlet på fornuftig vis.

Det ble gjort en observasjon på SfB klienten at status ble satt til “I en samtale” i det øyeblikket innringer ble koblet til Mobilsvar – dette skjedde uten at bruker gjorde noe som helst:

Ved hjelp av scriptet Get-CsConnections fikk vi listet ut at brukeren var innlogget med 2 klienter (PC og IOS):

Avsjekk på iPhone viste at Lync 2013 appen tilsynelatende ikke gikk – den hadde blitt stoppet ved å dobbeltklikke på hjem-knappen og trekke applikasjonen opp for å stenge den.Vi gjorde imidlertid en “Sign Out” i Lync 2013 appen, og da løste problemet seg. Det var med andre ord ikke nok å bare “avslutte” appen. Her finner du knappen for å logge ut:

Teorien blir her at Lync 2013 appen på mobiltelefonen oppdager at Telefon appen får en innkommende samtale. Lync 2013 appen signaliserer så dette til SfB server som igjen avslår den innkommende samtalen ettersom sluttbrukeren er opptatt med en annen samtale på mobilen. Telenor Mobilt Bedriftsnett reagerer på denne avvisningen fra SfB plattformen med å sende innringer til mobilsvar. Med andre ord så fungerer “one-number” konseptene fra Telenor MBN og Microsoft SfB dårlig sammen ute på mobiltelefoner. Resultatet er at mobil appen til Microsoft plattformen ikke blir benyttet i særlig grad ved slike oppsett ettersom den skaper slike typer problemer.

En enkel skisse på denne tankegangen kan gjøres på denne måten:

Trykk på bildet for større versjon

Merk at dette kun er en teori som jeg ikke har understøttet ved logging eller annet pt. Dersom noen har erfaringer eller annen informasjon som underbygger eller undergraver denne teorien er jeg lutter øre!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.