Skip to content

Telenor posisjonering i Lync

Vi var tidlig ute med et spennende pilotprosjekt sammen med Telenor hvor vi fikk posisjonering av våre Proffnett mobiler i OCS. Vi har nå fått løftet dette pilotprosjektet inn i LYNC!

Det må kjøres inn et lite tillegg til Lync klienten. På grunn av begrensninger i LYNC er integrasjonen ikke like tett integrert som den var i OCS. Følgende alternative bruksmønster finnes i dag:

 

1. Høgreklikk på en kollega og velg View Location under View More Options.

2. Åpne kontaktkortet og velg View Location under View More Options.

 

I begge tilfeller over åpnes et nytt vindu med et kart som viser lokasjonen.

Vi har tilgang til en posisjoneringsserver hos Telenor hvor vi definerer opp de brukerne som skal være tilgjengelig for posisjonering. Her har vi lagt alle våre sine Telenor mobilabonnementer i pilotfasen. Posisjoneringen er forøvrig kun satt opp å gjelde i tidsrommet mandag til fredag mellom klokken 08:00 og 16:00.

I tillegg kan hver enkelt bruker starte og stoppe posisjoneringen på sitt abonnement ved hjelp av koder på SMS inn til posisjonsserver.
Dette er et meget spennende pilotprosjektet mellom Telenor og IT Partner Møre som vi gladelig demonstrerer for våre kunder og samarbeidspartnere!

For mange kan dette være skremmende, for noen kan det være eksistensielt for produksjon og drift. Jeg finner dette spennende, og det hadde vært spennende å sett denne typen funksjonalitet implementert i støttesystemer som for eksempel Trio!

Published inLyncTelenor

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.