Skip to content

The sky WAS the limit

Det finnes et gammelt ordtak som heter The Sky Is The Limit. Dette var tilfellet for en kunde av oss som kjørte Lync i Microsoft sin sky løsning, Office365 med prisplan E3. Begrensningen der ble gjeldende i det de ønsket å integrere sin skybaserte Lync løsning mot telefoni. Løsningen var her å gå opp til prisplan E4 for så å løfte Lync ut fra Microsoft sin sky og hoste Lync servere On Premise hos IT Partner Møre.

Prisplan E4 viser talemuligheter for virksomheter hvor Lync server installeres lokalt – eller i hosting hos partner.

Sky løsninger skal i dag være løsningen på det meste, men enkelte ganger opplever vi at skyen også legger begrensninger. Så var tilfelle i denne saken hvor kunden ønsket integrasjon mot telefoni fra sin skybaserte Lync løsning. Planbeskrivelsen for Office365 viste at kunden måtte opp fra prisplan E3 til E4 for å få installert Lync Server lokalt:
Kunden var fra før fornøyd hosting kunde hos IT Partner Møre. Det ble derfor satt opp en spiselig løsning for installasjon og drift av Lync On Premise i IT Partner Møre sitt hosting miljø. Implementasjonen skjedde da sammen med resten av kundens løsninger. Telenor leverte summetone via fiber mot IT Partner Møre sitt datasenter og lisensieringen av Lync ble ivaretatt gjennom Office365 E4 hvor Exchange, SharePoint og øvrig funksjonalitet kjører.

Når kunden nå er i drift har de etterhvert fått flere drifts og bruks fordeler enn bare selve summetonen som følge av at de kjører On Premise i hosting hos IT Partner.
The Sky WAS The Limit!

Published inLyncOffice365

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.