Skip to content

Trio – Admin og Calendar view fungerer ikke fra Agent

Fra Trio Agent 6.X har det kommet muligheter for å administrere innslag i Company Directory direkte fra Trio Agent, noe som forenkler vedlikehold av data for de som jobber i Sentralbord med Trio Agent.

Denne nye funksjonen med å redigere abonnenter i Company Directory åpner for en enklere og raskere administrasjon av dataene. Når en Agent nå ser informasjon som ikke er korrekt er det nå enkelt å redigere dette direkte.

Rediger abonnent er nå mulig direkte fra Trio Agent

Jeg har enkelte ganger sett at dette valget ikke har fungert. Det første som er naturlig å sjekke i den sammenheng er at den innloggede Agenten har CD Administrator rettigheter, noe som er nødvendig for å kunne vedlikeholde innholdet i Company Directory. Dette løser stort sett opp de fleste problemer knyttet til dette.

Jeg har likevel sett situasjoner hvor Agenten likevel ikke har fått redigert abonnenter direkte. Det viste seg da at klienten forsøkte å nå server over TCP port 8855. Dette er en port som opprinnelig ikke stod i Technical Requirements for Trio Enterprise 6.0. I strenge miljøer hvor denne porten ikke var åpnet fungerte dermed ikke valget Rediger abonnent. Etter å ha åpnet for TCP 8855 fungerte valget som forventet.

Logging som viser at klienten kontakter server over port 8855 ved bruk av funksjonen

Merk at dette også gjelder den nye funksjonen Vis kalender som kom samtidig som Rediger abonnent valget. Begge baserer seg på tett integrasjon med Trio Administrator i bakgrunn som tydeligvis er den nye komponenten som setter det nye portkravet. Technical Requirements er nå oppdatert med denne nye porten.

Published inTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.