Skip to content

Trio Enterprise talemeldinger

Trio Enterprise fra Enghouse Interactive er en fantastisk kommunikasjonsløsning som gir bedrifter og organisasjoner valgfrihet til å kommunisere med kundene slik de ønsker. Produktet er bygd opp over lang tid og det har et utall funksjoner og muligheter.

Lydmeldinger blir raskt sentrale i en slik installasjon. Dette er meldinger som spilles tilbake til innringer i et callcenter eller sentralbord. Mange ønsker å spille inn disse lydmeldingene i sitt favorittprogram for lydredigering på PC/MAC, eller de kjøper tjenestene fra 3. parts leverandører (lokalradioer, skuespillere e.l.). Utfordringen kommer når disse lydfilene skal implementeres i Trio Enterprise.

Trio har basert lydformatet i et AU format (8000Hz, Mono, 16-bit, A-Law), og de leverer med en god dokumentasjon (TE_AdobeAuditionForTrioAgent_Eng.pdf) på hvordan dette formatet kan behandles i programmet Adobe Audition. Problemet er ofte at lisensiering og opplæring relatert til dette programmet raskt sparker beina under evnen til å kunne gjennomføre en slik dokumentert jobb med lydfilene.

Her følger derfor en rutine for hvordan dine lydfiler kan tilpasses Trio Enterprise ved hjelp av AudaCity som er et gratis Open Source program for opptak og redigering av lyder.

  Åpne en av dine lydfiler i AudaCity og prøvelytt til meldingen. Gjør eventuelle tilpassninger (fjern støy, stillhet, normaliser volume etc).

   Dersom du har et Stereo spor, må dette splittes til 2 stk Mono spor:

    Slett så det ene sporet slik at du kan har 1 stk Mono spor igjen:

    Marker så alt innholdet og kopier dette:

    Åpner så en ny fil og setter denne til 8000Hz og limer inn innholdet der:

    Endrer så rate til 8000Hz (må muligens slette alt innhold og lime det inn på nytt igjen etter denne endringen):

     
     Nå er filen klar til å lagres ut. Gå derfor til Fil – Eksporter og gå gjennom følgende vinduer:
     

    Filene er nå klar til å brukes for eksempel som kømeldinger eller som menymeldinger og valg i avanserte IVR oppsett.

    Trio i Lync Native integrasjon

    Dersom du har Trio kjørende i Lync Native integrasjon så skal filene være på WMA format. Dette kan du enkelt eksportere til også fra AudaCity.

    Published inTrio

    Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *


    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.