Skip to content

Trio – ikke kontakt med modul for autentisering

Ved enkelte anledninger har jeg kommet over en melding om at Trio Agent ikke får kontakt med modul for autentisering. Resultatet av dette er at bruker ikke får logget inn fra gjeldende PC.

Problemet har kommet ved bytte av PC’er eller ved oppgradering fra Trio Enterprise 5.X til Trio Enterprise 6.X. Det naturlige er å sjekke at trafikk ikke er sperret mellom klient og server samt at brukeren får logget inn fra andre maskiner. Meldingen ser ut som følger ved forsøk på å logge inn:

Innloggingsfeil: Får ikke kontakt med modulen for autentisering

Det viser seg at Trio Agent fra versjon 6.0 krever Microsoft .Net 4.5 installert på klienten selv om dette ikke er benevnt i Technical Requirements for Trio Enterprise 6.0 (rev.no 4). Installasjon av .Net 4.5 løser opp i dette problemet og lar klienten logge inn.

Oppdatering: Rev. no 7 av dokumentasjonen nevner nå kravet om .Net 4.5

Lokal brannmur og antivirus

Har også sett at lokal brannmur og eventuelt antivirus på Agent PC har hindret innlogging og gitt feilmeldingen “Får ikke kontakt med modul for autentisering”. Det typiske i denne sammenheng er at flere maskiner har blitt hindret innlogging over natten. Disabling av antivirus på en problemPC har så åpnet for innlogging. Videre feilsøking i loggfiler til McAffee førte til løsning ved å kjøre EI.AUTHCLIENT.EXE inn på liste over godkjente hvitelistede applikasjoner. Da fungerte innlogging for hele kundesenteret igjen. Problemet var da et resultat av automatisk oppdatering av antivirus motoren til McAffee. Det kan tenkes at oppdatering av Trio Agent klient i ettertid kan skape innloggingsproblemer dersom signaturen til EI.AUTHCLIENT.EXE endrer seg. Da må i tilfelle hvitelistingen av applikasjonen gjøres på nytt.

Beslektet problemstilling ved autentisering

Ved enkelte anledninger har jeg også sett at man ikke får logget inn i noen klienter – selv på server. Har da fått variasjoner ala følgende ved forsøk på innlogging:

Eksempel på feilmelding fra Trio Administrator og Trio Agent

Dette har ofte blitt løst opp ved å kjøre en IISRESET på serveren.

IISRESET på Trio server kan løse opp i autentiseringsproblemer

Loggfil

Trio loggfilen Authbridge.log på Agent PC er ellers et bra sted å lete etter feilsituasjoner knyttet til pålogging.
McAffe logger til området %deflogdir% og loggfilene der kan gi indikasjoner på om den slår ut på noe.

Published inTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.