Skip to content

Trio kjøres fra iPad

Mange ønsker å kunne kjøre løsninger som kontaktsenter/sentralbord uavhengig av sted. Dette kan utmerket godt løses ved hjelp av Trio. En mulighet er jo klientløs agent, men det er mer elegant å benytte Trio Agent Web Client. Denne kan jo f.eks. kjøres i en iPad!
Trio Agent Web Client er en klient som kan startes fra en hvilken som helst nettleser som har tilgang til websiten som kjører på Trio serveren. Dette gir en fin fleksibilitet ettersom det ikke krever noen installasjon og klienten kan utnyttes på flere alternative plattformer og operativsystemer. Forutsetningen er at man har lisens til å bruke denne klienten.
Jeg har nå testet å bruke denne klienten på iPad. Testen er utført på LAN, men kan også kjøres hvor som helst så lenge iPad har internet tilkobling og VPN oppkoblet med LAN tilgang fra iPAD.
I innloggingsbildet til Trio Agent Web Client oppgir jeg brukernavn og passord for min Trio bruker samt det telefonnummeret jeg skal bruke for å besvare samtalene som kommer inn til kontaktsenteret (i dette tilfellet mitt mobilnummer):

Nå kommer jeg inn i Trio Agent Web Client hvor jeg har tilsvarende informasjon som i en «tykk installert» Trio Agent. Jeg ser oversikt over tjenestene som er tilgjengelig for meg, jeg kan anngi mine roller og min status. Samtaler jeg får inn kan kobles videre fra dette grensesnittet:

Fra fanebladet som heter Søk kan jeg søke i den samme Trio katalogen som er tilgjengelig i tykk Trio Agent:

Om jeg er i en aktiv samtale og trykker på et telefonnummer i trefflisten fra søket kan samtalen enkelt kobles.

Trio på iPad kan være et spennende alternativ for de som jobber mye ute på reise, i beredskapssituasjoner, hjemmekontor eller lignende. Om du har mulighet så bør du teste dette ut!

Published inTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.