Skip to content

Trio søk på telefonnummer

Company Directory i TRIO kan inneholde mye informasjon. Kunnskap om søkemetoder er derfor god kunnskap å ha når man opererer et Trio sentralbord. I utgangspunktet finnes mange forhåndsdefinerte gode søk, men ett ønske går ofte igjen – mulighet for å søke opp en person basert på ett nummer.

For å kunne søke opp eieren av et nummer, må vi sette opp et personlig søkeoppsett for Agenten. Dette gjøres i Trio Agent under Fil – Konfigurere søk. Der ser man de standardsøkene som er definert på tallene over qwerty-tastaturet. Merk at dette er konfigurasjon pr. Agent.

Standard søkealternativer

Ved å trykke på Legg til i vinduet over her kan vi definere opp flere søkealternativer i Trio Agent. Her kan man sette opp kombinasjonssøk på flere begreper, eller et enkelt søk slik følgende bilde viser hvor søkebegrepet Internnummer er valgt sammen med en tastekombinasjon.

Definisjon av et nytt søk på internnummer

Søkevinduet kan nå for eksempel se ut som følger hvor det er definert opp 2 nye søk bak tastekombinasjon 8 og Ctrl+8.
(Har her valgt Ctrl+8 for mobilnummer ettersom Ctrl allerede er en kjent assosiasjon for mobilnummeret når en abonnent er markert i søkevinduet i Trio Agent. Ctrl veksler mellom Internnummer og Mobilnummer slik at man raskt kan ringe direkte til mobil med Ctrl+NumEnter):

To nye søkealternativer er definert

I Trio Agent kan det nå utføres søk med de nye tastekombinasjonene. Merk at man må taste hele telefonnummeret slik det er registrert i Company Directory. I situasjoner der numrene er registrert på E.164 format må + skrives inn fra qwerty-delen av tastaturet, mens nummeret må tastes inn fra det numeriske tastaturet. Årsaken til dette er jo de øvrige definerte tastatursnarveiene som er tilegnet + ved numerisk tastatur og tallrekken på qwerty-delen av tastaturet. Alternativt kan man benytte stjerne/asterisk (*) for å ha åpne treff i søkeresultatet. Eksempel “+477111*” eller “*9608”.

Eksempel på søk etter telefonnummer med wildcard(*) ved bruk av definert tastekombinasjon

Oppdatering for Trio Enterprise 7.0

I Trio Enterprise 7.0 kom det en mulighet for å definere inn multifeltsøk som hurtigtast. Jeg har derfor justert mitt oppsett av søkesnarveier til følgende:


Multifeltsøk på plass fra TE 7.0 sammen med mitt oppsett for søk etter telefonnummer

Det finnes som du skjønner mange måter å tilpasse Trio Enterprise til de behov man måtte ha. Ta gjerne kontakt med oss i Serit om du ønsker hjelp med din Trio eller UC løsning.

Published inTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.