Skip to content

Vellykket migrering til Skype for Business og Trio Enterprise 7.0

Istad AS er en kunde vi har fått fulgt gjennom hele Microsoft UC historien fra Office Communications Server og frem til dagens versjoner av Skype for Business. Samtidig har de hatt et stabilt forhold til Trio Enterprise som støttesystem i Kundesenteret. Gleden var derfor stor når vi fikk fortsette vårt samarbeid med de i forbindelse med oppgradering av løsningen i vår.

Vårt samarbeid har tidligere vært omtalt, og det var svært gledelig å få fortsette dette samarbeidet. Med Skype for Business og Trio Enterprise 7.0 har de nå tatt et naturlig steg videre. Det var et relativt stort hopp i versjonsnummer som nå ble gjennomført, men migreringen gikk som forventet. Brukerne kunne fortsette med sine daglige oppgaver gjennom Skype for Business. Kundesenteret kunne betjene sine kunder uten noen spesiell form for grunnopplæring, og nye funksjoner i kundesenteret ble varmt omfavnet.

Av nye funksjoner har kundesenteret nå fått navneoppslag på innkommende samtaler, mulighet for å sende SMS, mobilstatus fra Telenor Mobil, kalenderstatus fra Exchange Online og automatisk åpning av kundekort i Elwin på innkommende samtaler. Trio Entreprise gir ellers merverdi til Skype for Business i form av en avansert routing modul som blant annet gir busy-on-busy, opplest fravær gjennom Trio Voiceguide med mere. 

Trio Enterprise 7.0 har jo ellers andre spennende nyheter som kan være av interesse. Her vil det fint være mulig å plukke inn funksjoner og moduler etter hvert som behov melder seg. Vi ser nå videre på implementasjon av Trio Visit for håndtering av besøkende. Også her vil vi få navneoppslag og åpning av kundekort i Elwin basert på inntastet telefonnummer.


Samtale til KS med navneoppslag og automatisk åpning av Elwin kundekort

Samarbeidet med Istad har vært et langsiktig, sammenhengende og spennende oppdrag. Vi har fått være it-partner over tid og bidratt til å gi gode avkastninger på investeringene. Vår kjennskap til de tekniske mulighetene i løsningen kombinert med kjennskap til lokale behov og ønsker har gitt en god løsning som har kunnet bestå over tid og samtidig har latt seg naturlig videreføre fra versjon til versjon. Nå har de state-of-the-art software kjørende på state-of-the-art hardware i Serit Datasenter.

Gratulerer med ny løsning!
Published inSkype for BusinessTrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *