Skip to content

VW e-remote uten landstrøm

Med min nye VW e-golf har jeg stor glede av de tjenester som tilbys via e-remote applikasjonen fra min Android. Nå på vinterstid er det spesielt gledelig med funksjonen for forhåndsvarming av bilen. Dette kan jo programmeres til faste tidspunkt hver dag, og det kan startes AdHoc direkte fra applikasjonen.

Som fersk e-bil sjåfør er det jo litt skremmende å se en “tankmåler” med aktivitet, men det er noe man raskt venner seg til – adferden tilpasses. Et godt hjelpemiddel for å begrense kraftbruken er jo å forvarme bilen mens den er tilknyttet landstrøm – da har man en god og varm bil å sette seg inn i når turen starter samtidig som batteriet er fullt.

Forvarmet bil er en funksjon man raskt blir glad i. Utfordringen er jo at man ikke alltid er koblet til landstrøm når man parkerer.

Vinterparkering uten landstrøm

Det finnes heldigvis en mulighet for å stille inn bilen til å kunne forvarme med kraft fra batteriet. Dette vil jo gå ut over kjørelengden, så det er ikke alltid dette er en mulighet man vurderer. Man må derfor være oppmerksom dersom man aktiverer denne muligheten og samtidig har på automatiske oppvarminger til gitte tidspunkt – da kan man få seg en overraskelse. Heldigvis er det begrenset lengde for hvor lenge forvarmingen går før den slår seg av igjen av seg selv.

Selve innstillingen gjør man under CAR – INNSTILLINGER – INNSTILLINGER FOR ELEKTRISK KJØRING/LADING. Sett der hake for “Tillat klimaregulering via batteriet”

Mulighet for å tillate klimaregulering via batteriet.

Etter at denne settingen er satt i bilen har man tilgang til å starte klimareguleringen fra e-remote appen selv om bilen ikke er tilkoblet landstrøm.

Klimaregulering er aktiv i e-remote appen

Da kan jeg nyte godt av forvarmet bil og tilnærmet isfri ruter selv om bilen står parkert på frittstående parkeringsplass. Husk imidlertid på at dette går på bekostning av kjørelengde!

Klar for tur i forvarmet e-golf

Published ine-golf

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.